Hưỡng Dẫn Đổi Trả Hàng

Đăng bởi: admin, ngày 22/11/2017 11:07 AM

ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Khách hàng và Nhà Bán Hàng nên biết Denho phân ra làm các phần đổi trả như sau:  phần đổi hàng và phần trả hàng

ĐỐI VỚI PHẦN ĐỔI HÀNG

1. Đổi hàng có lý do: khách hàng được quyền đổi hàng trong mọi trường hợp (hàng không đúng mẫu, sản phẩm bị lỗi, sản phẩm bị vỡ, cong vênh không thể sử dụng ... trong trường hợp đặc biệt là Nhà cung ứng gửi thiếu hàng)

2. Đổi hàng không có lý do: Denho không chấp nhận phần đổi hàng không có lý do, hàng đã mua không được hoàn trả trừ trường hợp được sự đồng ý của Nhà Cung Ứng hoặc sản phẩm được áp dụng chính sách Đảm bảo sự hài lòng 100% (DT) sẽ được chấp nhận đổi hàng cho mọi lý do, kể cả trường hợp không ưng ý với sản phẩm.

Quy trình đổi hàng

Khách hàng đăng nhập => truy cập phần Quản lý đơn hàng => phần “thao tác” => đổi trả hàng => khách hàng nhập lý do đổi trả => ghi chú là “đổi hàng” => đăng tải hình ảnh chụp chỗ lỗi sản phẩm => khách hàng chọn trả toàn bộ hoặc từng sản phẩm => Đồng ý và đợi duyệt 

Denho sẽ xét duyệt trong thời gian từ 1-3 ngày và gửi thông báo trong phần đổi trả hàng hóa tới Nhà Bán hàng

Sau khi được duyệt đổi hàng, khách hàng cắt phần đổi trả đi kèm (nếu có) tờ thông tin đơn hàng dán ngoài thùng khi trả hàng

Lưu ý: khách hàng giữ nguyên hiện trạng sản phẩm, hóa đơn bán lẻ và thông tin đơn hàng, chỉ gửi hàng khi đã nhận được thông báo duyệt đổi hàng

Phí đền bù cho mỗi đơn hàng là 20.000đ được Denho gửi về tài khoản khách hang trên Denho.vn.

ĐỐI VỚI PHẦN TRẢ HÀNG

1. Trả hàng có lý do: khách hàng được quyền trả hàng trong mọi trường hợp (hàng không đúng mẫu, sản phẩm bị lỗi, sản phẩm bị vỡ, cong vênh không thể sử dụng ... trong trường hợp Nhà cung ứng gửi thiếu hàng)

2. Trả hàng không có lý doDenho không chấp nhận phần trả hàng không có lý do, hàng đã mua không được hoàn trả trừ trường hợp được sự đồng ý của Nhà Cung Ứng.

Quy trình trả hàng

Khách hàng đăng nhập => truy cập phần Quản lý đơn hang => phần “thao tác” => đổi trả hàng => khách hàng nhập lý do đổi trả => ghi chú là “Trả hàng” => đăng tải hình ảnh chụp chỗ lỗi sản phẩm => khách hàng chọn trả toàn bộ hoặc từng sản phẩm => Đồng ý và đợi duyệt 

 

Denho sẽ xét duyệt trong thời gian từ 1-3 ngày và gửi thông báo trong phần đổi trả hàng hóa tới Nhà Bán hàng

Sau khi được duyệt đổi hàng, khách hàng cắt phần đổi trả đi kèm (nếu có) tờ thông tin đơn hàng dán ngoài thùng khi trả hàng

Lưu ý: khách hàng giữ nguyên hiện trạng sản phẩm, hóa đơn bán lẻ và thông tin đơn hàng, chỉ gửi hàng khi đã nhận được thông báo duyệt đổi hàng

Phí đền bù cho mỗi đơn hàng là 20.000đ được Denho gửi về tài khoản khách hang trên Denho.vn.

Để đảm bảo quyền lợi và được tích lũy doanh số giảm giá khi mua hàng, khách hàng nên đăng ký  tại đây