Thức uống

Hãy cho phép trình duyệt truy cập vị trí, để tìm cửa hàng gần nhất

Trà Tắc Size Nhỏ

10.000 đ 10.000 đ

Trà Tắc Size Nhỏ

Bon

Trà Chanh Size Nhỏ

10.000 đ 10.000 đ

Trà Chanh Size Nhỏ

Bon

Trà Đào Size S

10.000 đ 10.000 đ

Trà Đào Size S

Bon

Ca Cao Kem Trứng

15.000 đ 15.000 đ

Ca Cao Kem Trứng

Bon

Ca Cao Nóng

10.000 đ 10.000 đ

Ca Cao Nóng

Bon

Ca Cao Đá

10.000 đ 10.000 đ

Ca Cao Đá

Bon

Bạc Xỉu

12.000 đ 12.000 đ

Bạc Xỉu

Bon

Cà Phê Sữa

10.000 đ 10.000 đ

Cà Phê Sữa

Bon

Cà Phê Đen

10.000 đ 10.000 đ

Cà Phê Đen

Bon

Trái Cây Dằm Size S

15.000 đ 15.000 đ

Trái Cây Dằm Size S

Bon

Sữa Chua Dưa Lưới

15.000 đ 15.000 đ

Sữa Chua Dưa Lưới

Bon

Trà Sữa Bắp Size S

10.000 đ 10.000 đ

Trà Sữa Bắp Size S

Bon

Sữa Chua Kiwi

15.000 đ 15.000 đ

Sữa Chua Kiwi

Bon

Sữa Chua Việt Quất

15.000 đ 15.000 đ

Sữa Chua Việt Quất

Bon

Sữa Chua Dâu

15.000 đ 15.000 đ

Sữa Chua Dâu

Bon

Sữa Chua Dằm

15.000 đ 15.000 đ

Sữa Chua Dằm

Bon

Nước Yến

10.000 đ 10.000 đ

Nước Yến

Bon

Number1

10.000 đ 10.000 đ

Number1

Bon

Trà Bí Đao

10.000 đ 10.000 đ

Trà Bí Đao

Bon

Trà Đào size S

10.000 đ 10.000 đ

Trà Đào size S

Bon

Mrinda

10.000 đ 10.000 đ

Mrinda

Bon

Trà Xanh Không Độ

10.000 đ 10.000 đ

Trà Xanh Không Độ

Bon

Nutriboost

10.000 đ 10.000 đ

Nutriboost

Bon

Pepsi

10.000 đ 10.000 đ

Pepsi

Bon

Sting

10.000 đ 10.000 đ

Sting

Bon

Redbull

15.000 đ 15.000 đ

Redbull

Bon

Trà Sữa Dâu Size S

10.000 đ 10.000 đ

Trà Sữa Dâu Size S

Bon

Trà Sữa Socola Size S

10.000 đ 10.000 đ

Trà Sữa Socola Size S

Bon