Thức Uống

Hãy cho phép trình duyệt truy cập vị trí, để tìm cửa hàng gần nhất

Trà Hoa Hồng (nóng)

35.000 đ 35.000 đ

Trà Hoa Hồng (nóng)

MAY

Trà Đào

35.000 đ 35.000 đ

Trà Đào

MAY

Trà Lipton Đá

28.000 đ 28.000 đ

Trà Lipton Đá

MAY

Trái Cây Tô

40.000 đ 40.000 đ

Trái Cây Tô

MAY

Cookie Cacao Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Cacao Đá Xay

MAY