Cơm Sườn Ốp La

40.000 đ 40.000 đ

Cơm Sườn Ốp La

0 km

MAY

Mỳ Sào Bò

45.000 đ 45.000 đ

Mỳ Sào Bò

0 km

MAY

Bánh Flan

5.000 đ 5.000 đ

Bánh Flan

0 km

Bon

Nước Chanh Đá

30.000 đ 30.000 đ

Nước Chanh Đá

0 km

MAY

Nước Chanh Nóng

30.000 đ 30.000 đ

Nước Chanh Nóng

0 km

MAY

Cam Ép

35.000 đ 35.000 đ

Cam Ép

0 km

MAY

Chanh Dây

35.000 đ 35.000 đ

Chanh Dây

0 km

MAY

Ổi Ép

35.000 đ 35.000 đ

Ổi Ép

0 km

MAY

Nước Ép Lê

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Lê

0 km

MAY

Nước Ép Carrot

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Carrot

0 km

MAY

Nước Ép Dưa Hấu

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Dưa Hấu

0 km

MAY

Nước Ép Thơm

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Thơm

0 km

MAY

Nước Ép Cà Chua

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Cà Chua

0 km

MAY

Nước Ép Táo (theo mùa)

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Táo (theo mùa)

0 km

MAY

Nước Ép Cam Carrot

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Cam Carrot

0 km

MAY

Nước Ép Thơm Carrot

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Thơm Carrot

0 km

MAY

Nước Ép Cam Thơm

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Cam Thơm

0 km

MAY

Yaourt Đá

25.000 đ 25.000 đ

Yaourt Đá

0 km

MAY

Yaourt Trái Cây

30.000 đ 30.000 đ

Yaourt Trái Cây

0 km

MAY

Sinh Tố Bơ

35.000 đ 35.000 đ

Sinh Tố Bơ

0 km

MAY

Sinh Tố Bơ Dầm

35.000 đ 35.000 đ

Sinh Tố Bơ Dầm

0 km

MAY

Cocacola

18.000 đ 18.000 đ

Cocacola

0 km

MAY

7 Up

18.000 đ 18.000 đ

7 Up

0 km

MAY

Sting Dâu

18.000 đ 18.000 đ

Sting Dâu

0 km

MAY

Redbull

20.000 đ 20.000 đ

Redbull

0 km

MAY

Heniken

30.000 đ 30.000 đ

Heniken

0 km

MAY

Nước Suối

15.000 đ 15.000 đ

Nước Suối

0 km

MAY

Cookie Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Đá Xay

0 km

MAY

Matcha Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Matcha Đá Xay

0 km

MAY

Caramenl Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Caramenl Đá Xay

0 km

MAY

Socola Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Socola Đá Xay

0 km

MAY

Cookie Cafe Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Cafe Đá Xay

0 km

MAY

Cookie Cacao Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Cacao Đá Xay

0 km

MAY

Trái Cây Tô

40.000 đ 40.000 đ

Trái Cây Tô

0 km

MAY

Trà Lipton Nóng

12.000 đ 12.000 đ

Trà Lipton Nóng

0 km