Giới thiệu Denho.vn

19/11/2018 19/11/2018 397 lượt xem 397 lượt xem

Sàn giao dịch TMDT Denho.vn ra đời với sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp, xí nghiệp, xưởng sản xuất với hệ thống bán hàng online 4.0 tự động trên khắp lãnh...