MAY

MAY

  • Số điện thoại: 017896542
  • Email: khanh78uteh@gmail.com
  • Địa chỉ:

Cơm Sườn Ốp La

40.000 đ 40.000 đ

Cơm Sườn Ốp La

MAY

Mỳ Sào Bò

45.000 đ 45.000 đ

Mỳ Sào Bò

MAY

Nước Chanh Đá

30.000 đ 30.000 đ

Nước Chanh Đá

MAY

Nước Chanh Nóng

30.000 đ 30.000 đ

Nước Chanh Nóng

MAY

Cam Ép

35.000 đ 35.000 đ

Cam Ép

MAY

Chanh Dây

35.000 đ 35.000 đ

Chanh Dây

MAY

Ổi Ép

35.000 đ 35.000 đ

Ổi Ép

MAY

Nước Ép Lê

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Lê

MAY

Nước Ép Carrot

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Carrot

MAY

Nước Ép Dưa Hấu

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Dưa Hấu

MAY

Nước Ép Thơm

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Thơm

MAY

Nước Ép Cà Chua

35.000 đ 35.000 đ

Nước Ép Cà Chua

MAY

Nước Ép Cam Carrot

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Cam Carrot

MAY

Nước Ép Thơm Carrot

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Thơm Carrot

MAY

Nước Ép Cam Thơm

40.000 đ 40.000 đ

Nước Ép Cam Thơm

MAY

Yaourt Đá

25.000 đ 25.000 đ

Yaourt Đá

MAY

Yaourt Trái Cây

30.000 đ 30.000 đ

Yaourt Trái Cây

MAY

Sinh Tố Bơ

35.000 đ 35.000 đ

Sinh Tố Bơ

MAY

Sinh Tố Bơ Dầm

35.000 đ 35.000 đ

Sinh Tố Bơ Dầm

MAY

Cocacola

18.000 đ 18.000 đ

Cocacola

MAY

7 Up

18.000 đ 18.000 đ

7 Up

MAY

Sting Dâu

18.000 đ 18.000 đ

Sting Dâu

MAY

Redbull

20.000 đ 20.000 đ

Redbull

MAY

Heniken

30.000 đ 30.000 đ

Heniken

MAY

Nước Suối

15.000 đ 15.000 đ

Nước Suối

MAY

Cookie Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Đá Xay

MAY

Matcha Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Matcha Đá Xay

MAY

Caramenl Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Caramenl Đá Xay

MAY

Socola Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Socola Đá Xay

MAY

Cookie Cafe Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Cafe Đá Xay

MAY

Cookie Cacao Đá Xay

40.000 đ 40.000 đ

Cookie Cacao Đá Xay

MAY

Trái Cây Tô

40.000 đ 40.000 đ

Trái Cây Tô

MAY

Bún Mọc

45.000 đ 45.000 đ

Bún Mọc

MAY

Hủ Tiếu Sườn

45.000 đ 45.000 đ

Hủ Tiếu Sườn

MAY

Mỳ Bò Nước

45.000 đ 45.000 đ

Mỳ Bò Nước

MAY

Trà Lipton Đá

28.000 đ 28.000 đ

Trà Lipton Đá

MAY